Risør Venstre ser fremover

Risør har mange utfordringer og derfor er det viktig at de som har valgt oss også kommer med innspill på hva de mener vi, som folkevalgte politikere skal fokusere på fremover uttaler Jan Einar Henriksen, leder i Risør venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Hvor går fremtidens Risør?

Hvor går fremtidens Risør?

Utfordrer innbyggerne
Når kommunevalget er over er det relativt få enkeltpersoner som engasjerer seg og deltar i den daglige politiske prosess i de ulike politiske partier. Gruppemøtene til de ulike politiske partiene er ikke akkurat overfylte og det er ofte de samme som går igjen overalt.

Risør Venstre ønsker å skape et engasjement for lokalpolitikk også mellom valgene slik at vi kan være en pådriver frem mot neste valg. Vi har i den anledning startet en prosess hvor vi vil gjennomføre møter slik at innbyggere kan komme med ulike innspill før vi tar saker opp til politisk debatt internt. Befaringen i Flisvika er et slikt eksempel og nå ønsker vi innspill i forbindelse med neste årets budsjett.

Bli med Risør Venstre og form Risørs budsjett for 2009
Mandag 10.3.2008 kl 1800 samles Risør Venstre på Kommunehuset i Risør og tema er “Hvor går vi?” Vi håper mange Venstre sympatisører og medlemmer stiller opp og kommer med innspill under møtet. De som ikke har mulighet til å delta kan kontakte oss via e-post eller enkelt og greit ved å kontakte en av våre politikere.

Risør Venstre kommer til å ha en serie møter hvor vi tar for oss ulike sider av den kommunale drift for å stå best mulig rustet når vi tar fatt på høstens budsjettdebatt sier Jan Einar Henriksen og avslutter med å invitere til politisk dugnad til beste for lokalsamfunnet Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**