Venstrefront mot kort behandlingstid

I Sirdal kommunestyre fikk Venstres Ivar Ousdal støtte i sin kritikk av den korte tida det er fra formannskapsbehandling til kommunstyrebehandling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ivar Ousdal syntes det var uforsvarlig kort tid til å sette seg inn i kommunstyresaken som samme dag hadde vært oppe i formannskapet. Det gjaldt blant annet kommuneplanens arealdel.

Han fikk støtte og saken blei utsatt.

Les alt i avisa Sirdølen www.sirdolen.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**