Hanne Halvorsen med i utvalg som skal tildele kulturpris

I Driftsutvalgets møte 11. mars ble Hanne Halvorsen (V) valgt som en av fem personer som skal tildele Hurum kommunes kulturpris for den neste fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hanne Halvorsen, som brenner for kultur, sier hun gleder seg til å sitte i utvalget.

Forslag på verdige kandidater til å motta kulturprisen sendes med skriftlig begrunnelse til kulturkontoret.

Kulturprisen er annonsert og frist er satt til 1. april.

Fra statuttene:
For å honorere verdifullt kulturelt arveid og for å stimulere til økt kulturell innsats i bygda, utdeler Hurum kommune årlig en kulturpris.

Prisen tildeles enten en person, et lag, en forrening eller en institusjonsom gjennom lengre tid eller ved et spesielt arbeid har gjort en kulturell innsats i bygda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**