Strengere kompetansekrav til lærere i grunnskolen

Alle førskolelærer som skal tilsettes i skolen må heretter ha minst ett års tilleggsutdanning og lærere i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet må ha minst ett års fordypning i tilsettingsfaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Steinar Gundersen (V) er medlem i HU for oppvekst og omsorg, som nå må se nærmere på de nye kravene.

Steinar Gundersen (V) er medlem i HU for oppvekst og omsorg, som nå må se nærmere på de nye kravene.

Strengere kompetansekrav
Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i §§ 14-2, 14-3 og 14-8 i forskrift til opplæringsloven om kompetansekrav for lærere i grunnskolen. Endringene innebærer blant annet at førskolelærere som skal tilsettes i skolen fra 1. til 4. trinn må ha tilleggsutdanning rettet mot undervisning på barnetrinnet.

Lærere som tilsettes i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet må ha minst ett års fordypning i tilsettingsfaget.

Endringene vil gjelde fra 1. august 2008, men de nye bestemmelsene gjelder ikke for dem som allerede har godkjent lærerutdanning. Studenter som har startet førskolelærerutdanningen senest høsten 2007 vil ved fullføringen av sin førskolelæreutdanning ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt på 1. årstrinn i grunnskolen uten krav til videreutdanning. I forskriften er det også gitt overgangsregler for personer som startet sin allmennlærerutdanning senest høsten 2006.

Hele forskriften finnes på www.lovdata.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**