Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Hurum Venstre fremmer en interpellasjon om stemmerett for 16-åringer til kommunestyremøtet 1. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til Ordføren i Hurum

INTERPELLASJON FRA HURUM VENSTRE

Stemmerett for 16 — åringer i Hurum
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa mener tiden er moden for å gi 16-åringer stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg. Venstre hilser forslaget hjertelig velkommen og ønsker at Hurum blir forsøkskommune.

Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom bør gis mulighet til å påvirke de beslutninger som fattes i kommunestyret og i fylkestinget. Å gi stemmerett for 16-åringer kan også bidra til større politisk engasjement blant ungdom. Valgdeltagelsen ved lokalvalg er synkende og det er bekymringsfullt. Hurum Venstre tror dette er en av veiene å gå for å skape større oppslutning om lokaldemokratiet.

16 – åringer i stand til å ta rasjonelle valg og de er engasjerte i saker som er viktige for dem. De er modne og ansvarsbevisste. Demokrati skal læres i skolen og stemmerett bør bli en del av pensum. Ungdom er eksperter på lokale forhold. Ved å gi stemmerett til 16-åringer tvinger vi dessuten samfunnet til å lage et bedre tilbud til unge mennesker.

Dersom forslaget fra kommunalministeren blir en realitet, mener Hurum Venstre at Hurum bør søke om å bli forsøkskommune og la 16-åringer stemme ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

Spørsmålet til ordføreren er som følger:
Dersom det åpnes opp for en prøveordning med stemmerett for 16 — åringer ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011, vil ordføreren da fremme en sak for kommunestyret om Hurum skal søke om å bli forsøkskommune?

Sætre, 10/3 -08
Marianne Arctander
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**