Strategisk næringsplan for Hurum blir en realitet

Hurum kommune skal få en Strategisk næringsplan. Arbeidet starter opp i disse dager. I møtet i Plan- og utviklingsutvalget 11. mars ble medlemmer til styringsgruppen valgt. Geir Stave (V) har fått plass i gruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Arbeidet med å utarbeide en Strategisk næringsplan for Hurum skal ledes av en styringsgruppe på seks personer. Fire av disse skal være fra Plan- og utviklingsutvalget og to fra Hurum Næringsråd.

Fylkesleder Geir Stave

Foto: Finn Dale Iversen

Geir Stave er fornøyd med å sitte i utvalget og få jobbe med et av Venstre kjerneområder.

– Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd, sier Stave.

– Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse og som tør å tro på en idé, fortsetter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**