Venstre vil beholde sprøyterom

– Selv om antall overdosedødsfall ikke har endret seg, er sprøyterommet med på å sikre verdighet og trygghet for de rusavhengige, sier leder i Oslo Venstre, Toril Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De siste dagene har debatten rundt ordningen med sprøyterom blusset opp igjen. Et av argumentene mot fortsatt drift er at evalueringsrapporten fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ikke gir noen entydig indikasjon på at sprøyterommet har ført til nedgang i overdosedødsfallene.

– Dette er å snu saken på hodet, sier Oslo Venstres leder Toril Berge. Berge er også medlem i bystyrets helse- og sosialkomité.

– Poenget må jo tvert i mot være at forsøket ikke kan sies å ha ført hverken til flere sprøytenarkomane eller til økning i overdosedødsfallene, samtidig som de rusavhengige har fått en lettere hverdag.

Toril Berge

Foto: Sveinung Bråthen

Berge viser til at den samme SIRUS-rapporten også dokumenterer at brukerne opplever økt verdighet og større trygghet etter at sprøyterommet ble etablert. – Det er hensynet til brukerne som er viktigst for Venstre, sier Berge. Hun varsler at motstanderne av sprøyterommet vil møte kamp i bystyret.

– Selvsagt skal vi evaluere driften, understreker Berge. – SIRUS-rapporten peker på mange forhold som vi bør bli bedre på. Noe har løst seg ved flyttingen til Prindsen, men det er fremdeles langt å gå. I Venstre er vi opptatt av en rusomsorg som møter medmennesker der de er. Som legger til rette for hjelp, bosted og behandling. Oslo Venstre ønsker flere sprøyterom – og vi vil være med i en diskusjon både om plassering, bemanning og utvidet helsetjenestetilbud. Ikke minst vil vi gå inn i situasjonen også for de ansatte.

Berge tilføyer at for Venstre er sprøyterom en del av en helhetlig ruspolitikk, basert på omsorgstilbud med lav terskel, økt satsing på subsitusjonsbehandling og et bedre tilpasset helsetilbud. Målet er at rusomsorgen skal være en sammenhengende tiltakskjede, og ikke en rekke enkelttiltak som ikke er koordinert.

– Noe av det viktigste nå er å redusere køene til akuttavrusing og til rusrehabilitering, sier Berge. – I tillegg må vi sørge for boliger, utdanning og hjelp til de pårørende. Sprøyterom bør diskuteres i denne konteksten, og ikke bli gjenstand for en lite konstruktiv symboldebatt.

Les SIRUS-rapporten her:
http://www.sirus.no/internett/narkotika/publication/397.html

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**