Innkalling til styre- og lagsmøte

Det blir styre- og lagsmøte i kantina på Hovtun 26. mars kl. 19.30. Obs! Møtedato og sted endret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


SAKSLISTE

Sak 18/08 Godkjenning av innkalling frå forrige møte og frå desembermøtet

Sak 19/08 Referatsaker

Sak 20/08 Reknskap 2007 og budsjett 2008
og budsjettet for 2008 på eit lagsmøte som så vedtek desse.

Sak 21/08 Forslag til utviklingsprogram for Storsand

Sak 22/08 Venstres ærend dei neste fire år (Budskapshuset)
Oppfølging. Ta med tidlegare utdelt utkast.

Sak 23/08 Evt.

Sak 24/08 Sakene til kommunestyremøtet 1. april
Interpellasjonar: Stemmerett for 16-åringar
Reguleringsplan for sandtaket på Verket

Obs! Det blir fotografering av dei i styret som ikkje var til stade sist.

Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Til styret og kommunestyregruppa:

Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!Varamedlemmer får ektramelding dersom styremedlemmer melder forfall.

Filtvet, 15.03.08

Gunn-Torill Homme Mathisen, leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**