Bedre skole i Sandefjord

31. mars blir det skoledebatt i forbindelse med Sandefjord Venstres gruppemøte på Rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“En skole for kunnskap og like muligheter” er overskriften for Venstres skolepolitikk. Andre slagord vi gjerne bruker et at “Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekt for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.”

Mandag 31. mars vil vi bruke deler av gruppemøtet til å diskutere hvordan vi kan omsette dette til praktisk politikk i Sandefjord. Knut Søyland (rektor ved Framnes skole) og Dan Syvertsen (lærer ved Mosserød skole) innleder til debatt om “bedre skole i Sandefjord”. Etter korte innledninger setter vi av tid til debatt / samtale om emnet.

Alle medlemmer er velkomne på gruppemøtene som starter kl 18:00 i møterom 1 på Rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**