Møter og arrangementer, våren 2008

Nedenfor finner du oversikt over møter og arrangementer i Sandefjord Venstre, våren 2008. Med forbehold om endringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


31. mars: Gruppemøte. Tema: “Bedre skole i Sandefjord”. Møterom 1 på Rådhuset, kl. 18:00. Styremøte etter gruppemøtet.

5. april:
Sandefjord Venstre har ansvar for natteravner i sentrum fra 22 til 02. Kontakt Nic (93 42 47 71) hvis du har anledning til å være med.

16. april: Venstreskolen – trinn 1 ved Lars Henrik Michelsen. Venstre har utvikla en Venstreskule i fire trinn. Trinn 1 er for nye medlemmer og for de som ønskjer å bli mer aktiv, og har et omfang på ca. 4 timer.

21. april: Gruppemøte. Møterom 1 på Rådhuset, kl. 18:00. Styremøte etter gruppemøtet.

26. mai: Gruppemøte. Møterom 1 på Rådhuset, kl. 18:00. Styremøte etter gruppemøtet.

Kurbadet

5. juni: Markering av verdens miljøverndag.

16. juni: Gruppemøte. Møterom 1 på Rådhuset, kl. 18:00. Styremøte etter gruppemøtet,

Juni, tid og sted ikke fastsatt: Sommeravslutning.

Sakspapirer legges ut på Sandefjord kommunes hjemmesider ca. en uke i forkant av gruppemøtene. Følg linkene til Politisk virksomhet og deretter til Saker og protokoller i menyene du firnner til venstre på kommunens side.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**