Foreslår 16-årig stemmerett

– 16- og 17-åringer får stadig flere plikter og valg, da bør de også få være med å bestemme over kommunen sin, sier bystyrerepresentant og leder i Oslo Venstre, Toril Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre har levert inn forslag i bystyret om en prøveordning med stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunevalget i 2011.

Valgurne

Foto: Microsoft

Berge viser til at 16-åringer blant annet får øvelseskjøre med bil, ta førerkort for moped og lett motorsykkel, kan dømmes til fengselsstraff, kan velge utdanning uten foreldres samtykke, søke lån i statens lånekasse for utdanning og melde seg ut eller inn av frivillige organisasjoner og trossamfunn.

Før kommunevalget i 2007 søkte tre kommuner om en forsøksordning med 16-årig stemmerett. Alle fikk avslag. Nå har kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa snudd, og vil åpne for slike forsøk i 2011.

Oslo Venstre har programfestet 16-årig stemmerett i sitt bystyreprogram for perioden 2007-2011. Både barneombudet, det sentrale ungdomsrådet i Oslo og paraplyorganisasjonen for barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, har gått inn for forslaget. Det samme har Oslo SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**