Nytt serviceanlegg ferdig til 1. juli 2008

Med en investeringsramme på kr. 3.350.000 for det nye 72 m2 serviceanlegget i tilknytning til den nye gjestehavna setter Risør en solid kostnadsrekord med rundt kr. 46.000 pr m2. En dramatisk pris uttalte plansjef Sveinung Jørundland da han orienterte bystyret. Samtidig kunne han opplyse at den samlede drift av gjestehavnen og serviceanlegget så ut til å bli noe lavere enn antatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gjestehavne i Strandgata blir komplett med nytt og moderne serviceanlegg

Gjestehavne i Strandgata blir komplett med nytt og moderne serviceanlegg

Venstre innfrir
Risør Venstre skrev i høstens valgbrosjyre at vi ønsker å styrke Risørs posisjon innen turisme og designbasert næringsliv, og i så måte er vedtaket om å bygge et topp moderne serviceanlegg i tilknytning til den nye gjestehavna i Strandgata et viktig skritt i rett retning for å oppfylle programmet.

Arbeiderpartiets to representanter i formannskapet stemte for en utsettelse av saken og deretter stemte de imot vedtaket. I bystyret endret de imidlertid standpunkt (med unntak av en representant som stemte imot).

Flertallskoalisjonen (Høyre, Krf., Frp. og Venstre) har på sin side jobbet hardt for å etablere et serviceanlegg og viser nå ved handling at de ikke bare vil, men at de også kan gjennomføre politiske beslutninger som vil gavne det lokale næringsliv på en god måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**