Landsmøtet i Venstre nærmer seg!

I år er LM i Venstre lagt til Sundvolden Hotel i Buskerud fra 11. til 13. april – og har som vanlig et spennende innhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


En viktig del at et LM er selvsagt de politiske uttalelsene som vedtas. Vest-Agder Venstre er i den forbindelse glad for at Norges Venstrekvinnelaget følger opp ass.gen.sekr. Rita Sletners arbeid med voldtekstutvalget og har et forslag til uttalelse om bekjempelse av voldtekt.

Rita Sletners innlegg på venstremøtet hos oss tidligere i måneden gjore sterkt inntrykk og blei fulgt opp lokalt i Kristiansand med en interpellasjon om omsorgen for de voldsutsatte.

Voldtekstuttalelsen er en av mange forslag som delegatene skal ta stilling til. Les mer om LM på venstres side:

www.venstre.no/lm2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**