Venstre vil verne Verksryggen

Geir Stave (V) vil flytte fokus fra plan- og bygningsloven over til naturvernloven for å få vernet moreneryggen på Verket. – Det ser ut til at det er eneste måten vi kan stoppe ødeleggelsene på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Vi må verne området, sier Geir Stave (V). Han vil prøve en ny inngangsport for å beskytte Verkets landskap.

Istiden stoppet akkurat der Verket i Hurum ligger i dag. All stein, sand og grus som ble dratt ned gjennom dalene til sjøen, la seg som et fjell på enden. Ved Verksryggen stoppet istiden.

– Verksryggen er viktig sett ut i fra et geologisk syn, vi må bevare landskapet, Jeg ønsker å verne den delen av ryggen som er igjen. Her kan vi se istidens avslutning, sier Venstrepolitikeren.

Flere ganger tidligere har kommunestyret prøvd å regulere Svelvik Sand fra å grave seg inn i ryggen. Men hver gang er de blitt stoppet.

– Kommunen har regulert området til næring. Derfor må vi tillate den næringen som er der. Og Svelvik Sand har holdt på så lenge at konsesjonsloven ikke gjelder for dem, derfor driver de uten konsesjon. Det betyr at vi vanskelig kan legge føringer i forhold til miljø og forurensning, sier politikeren.

Nå ønsker Stave å flytte fokus fra plan- og bygningsloven over til naturvernloven.

– Hvis vi kan verne området vil ødeleggelsene stoppe, sier han. Kommunen bør forfølge denne saken til fylkesmannen og til Kongen i statsråd.

Les oppslaget i Røyken og Hurums Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**