Lære mer om Venstre?

Venstre skolerer sine medlemmer gjennom Venstre-skolen. Trinn 1 skal nå avvikles i Drammen og målgruppe er lokallagene i Nedre Buskerud. Ny eller gammel som venstremedlem, sleng deg på og lær mer om partiet ditt. Du trenger bare å sette av 4 kveldstimer tirsdag den 22. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre-skolen er et tilbud til medlemmer i Venstre og er et virkemiddel til å bygge en enhetlig partikultur. Konseptet er utviklet av Oslo Venstre.

Drammen Venstre arrangerer nå sammen med Venstres Hovedorganisasjon (VHO):

VENSTRE-SKOLEN TRINN 1.

Tid: 22. april kl. 18 – 22

Sted: Drammen – nærmere beskjed om møtested kommer senere

Venstre er i sterk vekst nasjonalt og lokalt – og vi har fått mange nye engasjerte medlemmer de siste årene.

Gjennom Venstre-skolen Trinn 1 gis medlemmer en mulighet til å få en innføring i Venstres historie, verdigrunnlag og videre arbeid mot et sosialliberalt Norge.

Fylkesleder i Buskerud Geir Stave

Foto: Tove Kristiansen

Fylkesleder Geir Stave vil holde kurset.

Påmelding til Tom Hedalen, tlf 909 59 433 evt. [email protected].

Les mer om Venstreskolen her


Program

-Velkommen til Venstre-skolen.
-Venstres historie og organisatoriske oppbygning.
-Et sosialliberalt Norge og et større Venstre.
-Innføring i presse- og mediearbeid – med vekt på leserbrev.
-Innføring i Venstre+ – Venstres elektroniske møteplass og et glimt av våre nye nettsider.
-Kursevaluering.

Det blir pause m/enkel bevertning ca. kl 19.30.

Det legges opp til å gjennomføre Venstre-skolen Trinn 2 i løpet av høsten 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**