Startlån og boligtilskudd også i 2008

Hurum kommune tar opp et lån på 2 mill kr i Husbanken. Midlene skal brukes til startlån og boligtilskudd for de med etableringsproblemer. Det ble vedtatt i kommunestyremøtet 1. april. På tross av en svært vanskelig økonomisk situasjon i kommunen, gikk man inn for dette ut fra boligpolitiske og sosialpolitiske hensyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lommebok, penger

Målgruppen for startlån er husstander med etableringsproblemer som unge i etableringsfasen, funksjonshemmede, eldre, flykninger og andre vanskeligstilte. Startlån kan også søkes til utbedring og tilpasning av bolig. I tillegg gir startlånordningen muligheten til å refinansiere gjeld og unngå prosess med tvangssalg.

I debatten foreslo Trond Røed (Frp) å legge 0,25% rente på lånet for å dekke inn kommunens administrasjonsutgifter. Dette ville utgjøre kr 20 000 pr. år. Han møtte straks motbør. Geir Stave (V) gikk opp og avviste blankt forslaget. Å ta fra de svakeste i samfunnet på denne måten ville være direkte usosialt, mente Stave, og høstet bifall. Gruppeleder Tom Roger Granli (Frp) ba om gruppemøte noe som resulterte i at Røed etterpå måtte gå på talerstolen, beklage og trekke forslaget.

Hurum kommunestyre gikk så inn for å ta opp et lån i Husbanken på 2 mill. kr — men uten å kreve rente.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**