Flere kaster piggdekkene

Statens vegvesen har telt piggdekkbruken i 15 norske byer — og tendens er klar: piggdekk-bruken er på retur. I Drammen kjører nærmere tre av fire med piggfrie vinterdekk. Dette er dessverre ikke nok om byens ambisiøse miljømål skal nås, sier Tom Hedalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Framtida

Foto: Venstre

Venstre har ambisiøse miljømål for Drammen med ønske om bl.a en luftkvalitet som ikke er helsefarlig for utsatte grupper – og som skaper mistrivsel. Drammen Venstre har derfor i sitt program vedtatt at minst 90% av bilistene skal kjøre piggfritt.

Les mer om Statens vegvesen sin undersøkelse av bruken av piggdekk i 15 norske byer her.

I forbindelse med den pågående revisjon av Drammen sin miljø- og klimahandlingsplan må tiltak vurderes for en fortsatt reduksjon i bruken av piggdekk, sier Tom Hedalen. Dette er viktig for at de ambisiøse målene vi har for miljøet og luftkvaliteten i byen vår skal nås. Et godt miljø er en forutsetning for at flere skal ønske å flytte til byen vår samtidig som at de som allerede bor her skal trives eller få sin helsetilstand forringet.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
tlf 909 59 433
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**