Samlet seg om høringsuttalelse

Hurum kommunestyre greide å samle seg om en felles høringsuttalelse om Nasjonal transportplan (NTP) 2010 — 2019 i kommunestyrets møte 1. april. I tillegg til satsing på både vei og tog sørget Venstre for at sykkelveiene ikke ble glemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunestyret behandlet forslaget til NPT og kom med sine innspill. Politikerne ønsker at alle påbegynte veiprosjekter gjøres ferdig, mellom annet riksvei 23. Fullføring av Rv 23 Drammen — Frogn er av avgjørende betydning for Hurum, mener de. Man ønsker også at andre riksveier skal utbedres, nemlig veien fra Tofte til Rv 23 og Røykenveien mot Oslo.

I uttalelsen blir det dessuten lagt vekt på viktigheten av oppgradering av jernbanen, gjerne med forlengelse av jernbanen utover til Hurumhalvøya.

Geir Stave (V) mente at kommunestyret hadde Ole Brum — tendenser. — Her prøver vi å få med alt på en gang, både vei- og togutgifter i milliardklassen, sa venstrepolitikeren. Han påpekte så at sykkelveiene var utelatt.

 Geir Stave (V) ønsker kraftig satsing på sykkelveier

Geir Stave (V) ønsker kraftig satsing på sykkelveier
Foto: Finn Dale Iversen

-Syklistene har i lang tid blitt oppfattet av bilistene som hindrende objekter i veibanen.

– Bygger vi ut sykkelveiene blir både hverdagen til syklistene tryggere og bilistene slipper irritasjonsmomenter, mente Stave.

Planen har som mål å øke andelen sykkelreisende med mellom fem og åtte prosent i planperioden.

Men NTP er særdeles lite offensiv i sin satsing på å bygge sykkelveier.

— For å nå det målet må det bygges atskillig flere kilometer enn de 30-40 km sykkelvei som NTP går inn for. Og det er i hele landet pr. år, sa Stave.

Kommunestyret støttet Staves forslag om økt satsing på sykkelveier og det ble tatt inn i høringsuttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**