Konkrete forslag til tiltak

Sandefjord Venstre går inn for kortere åpningstider ved byens utesteder når bystyret skal behandle “Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Sandefjord.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det har i den senere tid vært en økning i omfanget av episoder med vold og uro i Sandefjord sentrum – og en stor del av disse episodene skjer i / nær utestedene i sentrum. For å bidra til å motvirke denne utviklingen har Sandefjord Venstre i programmet for 2007-2011 vedtatt å arbeide for kortere skjenketider ved byens utesteder.

Vi er derfor fornøyd med at kortere åpningstider er et av elementene som inngår i forslaget til alkoholpolitisk handlingsplan skriver Venstres gruppeleder, Dag Bjørvik, i innlegg i Sandefjords blad.

Dag Bjørvik

Dag Bjørvik

Les innlegget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**