Venstre ønsker forsøksordning med stemmerett for 16 åringer ved lokalvalg

I forbindelse med Bystyremøtet 22. april -08 fremmet Drammen Venstre en interpellasjon hvor det tas til orde for at Drammen skal søke om en forsøksordning med stemmerett for 16 åringer ved lokalvalgene i år 2011. I ordførerens svar kommer det fram at ordføreren vil komme tilbake med en sak dersom en slik henvendelse kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til Ordføren i Drammen

INTERPELLASJON FRA DRAMMEN VENSTRE

Stemmerett for 16 — åringer i Drammen
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa mener tiden er moden for å gi 16-åringer stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg. Venstre hilser forslaget hjertelig velkommen og ønsker at Drammen blir forsøkskommune.

Student, studere, universitet

Foto: Håkon Sparre (UMB)

Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom bør gis mulighet til å påvirke de beslutninger som fattes i kommunestyret og i fylkestinget. Å gi stemmerett for 16-åringer kan også bidra til større politisk engasjement blant ungdom. Valgdeltagelsen ved lokalvalg er synkende og det er bekymringsfullt. Drammen Venstre tror dette er en av veiene å gå for å skape større oppslutning om lokaldemokratiet.

16 – åringer i stand til å ta rasjonelle valg og de engasjerer seg i saker som er viktige for dem. De er modne og ansvarsbevisste. Demokrati skal læres i skolen og stemmerett bør bli en del av dette pensumet. Ungdom er eksperter på lokale forhold. Ved å gi stemmerett til 16-åringer tvinger vi dessuten samfunnet til å lage et bedre tilbud til unge mennesker.

Dersom forslaget fra kommunalministeren blir en realitet, mener Drammen Venstre at Drammen kommune bør søke om å bli forsøkskommune og la 16-åringer stemme ved kommune- og fylkestingsvalget allerede i 2011.

Spørsmålet til ordføreren er som følger:
Dersom det åpnes opp for en prøveordning med stemmerett for 16 — åringer ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011, vil ordføreren da fremme en sak for Bystyret om at Drammen skal søke om å bli forsøkskommune?


Les ordførerens svar her.

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes
Gruppeleder
93429292
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**