Øystein Nilsen

Øystein Nilsen er leder av Tromsø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Øystein Nilsen

Foto: Knut Barman-Jenssen

Øystein har lang bakgrunn fra Venstre og har blant annet to perioder i Tjeldsund kommunestyre. Til daglig er han lærer på Tromstun ungdomsskole. Han har et sterkt ideologisk engasjement, men har også jobbet mye med skolepolitiske spørsmål.

Øystein er 3.vara til kommunestyret og varamedlem i Kultur, Oppvekst og Idrettskomitéen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**