Venstres landsmøte

Så var det over for denne gang. Venstres landsmøte på Sundvollen i Buskerud er historie, men mye god politikk ble formet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det ble et godt landsmøte med gode politiske debatter og meningsutvekslinger. Det var sendt inn forslag til 70 politiske uttalelser til landsmøtet. Disse ble krympet til ni. De ni uttalelsene favner et stort spekter av politiske saker.
Les uttalelsene her

Valg
Valget av leder og nestledere var udramatisk. Toppledelsen i Venstre består nå av Lars Sponheim (leder), Trine Skei Grande (1. nestleder) og Ola Elvestuen (2. nestleder).

Lars Sponheim taler til Venstres landsmøte 2008

Foto: Frode Fjeldstad

– Det finnes mange måter å bli valgt på. Jeg har lang erfaring med det etter 12 år som leder. Dette er definitivt en meget god måte å bli valgt på, sa Lars Sponheim til trampeklapp fra landsmøtesalen.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

– Jeg tror Venstre har vokst forbi det at vi skal nedkjempe hverandre. I stedet er vi blitt et parti som er veldig konsentrert om kjernesakene våre, sier Trine Skei Grande, gjenvalgt nestleder i partiet.

Ola Elvestuen

Foto: Frode Fjeldstad

Programarbeid
Nyvalgt 2. nestleder, Ola Elvestuen, vil lede arbeidet i Venstres programkomitè som skal utforme stortingsvalgprogrammet for neste stortingsperiode. For første gang vil også partileder Sponheim delta i programkomitèen.

Lokallag, medlemmer, tillitsvalgte, organisasjoner og enkeltpersoner har mulighet til å sende inn forslag i denne prosessen før den endelige versjonen blir vedtatt på neste års landsmøte.

Allerede nå kan man sende inn forslag:
Kom med dine innspill her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**