Forventninger til politisk ledelse

Søgne har for første gang i historien fått ordfører fra Arbeiderpartiet. Venstre har fått varaordføreren. Sammen utgjør ordfører Solveig Kjelland Larsen og varaordfører Arild E. Berge en meget sterk maktfaktor i søgnepolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det blir av og til hevdet at ordføreren har lite politisk makt. Dette fordi ordføreren kun har en stemme når saker skal avgjøres i formannskap og kommunestyre. Men dette er bare en side av saken. Den viktigste maktfaktoren som ordføreren har, er trolig å kunne sette saker på dagsorden. Det er ordføreren som bestemmer sakslisten til formannskap og kommunestyre. Det er ordføreren som bestemmer når og hvordan saker skal tas opp til politisk behandling. På dette området er ordføreren suveren.

Det er ordførerens oppgave å få administrasjon og politikere til å gå i takt. Det er ordførerens oppgave å se til at administrasjonen får satt i verk de vedtak som formannskap og kommunestyre vedtar. Det er ordførerens oppgave å sørge for at administrasjonen blir de folkevalgtes “tjenere”. Lojale “tjenere” er en betingelse for å få løst de kommunale oppgavene på en god måte.

Vi har store forventninger til vår nye politiske ledelse. Solveig Kjelland Larsen og Arild E. Berge har bestemt seg for å samarbeide om utførelsen av ordfører- og varaordførerfunksjonen. Vi forventer resultater av dette samarbeidet i løpet av rimelig kort tid.

Thore T

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**