Gratulerer med vellykket Kulturnatt i Risør

Kulturnatt i Risør fredag 18.4.2008 ble en ubetinget suksess, og er med på å styrke Risørs image som kulturby på en positiv måte. Risør Venstre gratulerer alle involverte i arrangementet, både arrangører og deltakere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Maria Aspeseter (V) er en god representant for de mange dyktige arrangørene av Kulturnatt i Risør

Maria Aspeseter (V) er en god representant for de mange dyktige arrangørene av Kulturnatt i Risør

Kultur er ikke noe vi kan vedta, men en aktivitet vi kan velge å delta i. I så måte er kulturnatt arrangementet et godt uttrykk for den kulturpolitikk Risør Venstre står for, nemlig å legger forholdene tilrette for deltagelse og derigjennom gi alle en mulighet til å være en aktiv del av det levende kulturbegrepet i Risør.

Mangfoldet i tilbud og ikke minst den store deltagelsen fra både tilreisende og fastboende viser at denne type kulturarrangement favner et vidt publikum, uansett alder. Vi gleder oss allerede til neste års arrangement!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**