Fylkestinget i Vest-Agder er samlet 22. og 23. april

Venstres Melinda Kvinlaug stiller fylkesordførerern viktig spørsmål

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til Fylkesordføreren
Vest-Agder Fylkeskommune

INTERPELLASJON TIL FYLKESTINGETS MØTE 22-23. APRIL
COCOON RESSURSSENTER I FARSUND

Menneskehandel er utnytting i prostitusjon, tvangsarbeid og illegal handel med organer. Disse grove bruddene på menneskerettighetene omtales ofte som vår tids slavehandel. Dette er ikke lenger et utenlandsk fenomen. Hvert år forsvinner små barn fra asylmottak og andre steder i Norge til denne groteske industrien.

Det har lenge eksistert et prekært behov for et tilrettelagt tilbud for barn som har vært ofre for menneskehandel, og i november i fjor åpnet Cocoon Ressurssenter i Farsund. Cocoon er en barnehjemsinstitusjon med et spesialtilpasset tilbud for barn, som har blitt utviklet i tråd med strenge politiske og faglige føringer for hva et slikt tilbud skal inneholde, derav ansettelse av 20 personer med sosialfaglig og helsefaglig kompetanse.

Ved oppstart mottok Cocoon Ressurssenter raskt forespørsel fra kommunale barnevernstjenester og videre innsøkning fra et av Bufetats fagteam. Fagteamet måtte ha endelig godkjenning fra regionkontoret, og her stanset prosessen, med begrunnelse i at Cocoon er en privat institusjon som ikke har driftsavtale med regionen. Virksomheten hadde imidlertid ingen forutsetning til å delta i anbudsrunden som legges ut 2. hvert år, da de ikke mottok endelig godkjenning for oppstart før i november, mens anbudsrunden gikk ut i juni.

Denne inntakspraksisen bryter med FNs barnekonvensjon der barnas beste skal være i sentrum og innebærer, paradoksal nok, at hvert barn sendes ut på anbud. Den billigste tilbyderen vinner frem i konkurransen med å ivareta disse barna med helt spesielle behov for oppfølging.

Vil Fylkesordføreren legge press på departementet for å få en endring av regelverket slik at 20 permitterte personer ved Cocoon Ressurssenter i Farsund kan komme i gang med dette viktige arbeidet.

Kvinesdal, 12.04.08

Melinda Kvinlaug
Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**