En inhabil, men aktiv ordfører?

Redaktør Thor Børresen har i tirsdagsnummeret av Lillesands-Posten en lengre kommentarartikkel i tilknytning til det politiske initiativet som er tatt for å få opp en sak vedr. Kokkenes. Flere ting kunne sies om artikkelen (se et annet innlegg). I dette innlegget ønsker jeg å be redaktøren utdype påstander om at ordføreren aktivt har medvirket i prosessen fram mot saksfremlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Slippen på Kokkenes

Foto: PNT

Da jeg første gang i politisk ledergruppe fremmet et ønske om å se nærmere på Kokkenes, konkluderte vi umiddelbart med at ordføreren var inhabil. Senere overlot han til meg de to saksmappene han har hatt liggende. Undertegnede har hatt det fulle ansvar for møter/diskusjoner knyttet til Kokkenes hvor kommunens politiske ledelse burde inn i bildet. Det var mitt initiativ først å be om et møte med Høyres gruppeleder og leder og nestleder i planutvalget slik at ”posisjonen” kunne drøfte sakene, og deretter inviterte jeg de andre partiene til en gjennomgang søndag 13. april. I samtale med journalist Merete Moen mandag 21. april presiserte jeg at Arne Thomassen ikke har deltatt i det hele tatt i disse møtene, og heller ikke påvirket fremdrift eller innhold av prosessen.

Likevel skriver redaktøren: ”Og at ordføreren er inhabil så det suser har dessverre ikke forhindret ham fra å delta i planleggingen og gjennomføringen av flere møter.” Som ansvarlig for prosessen ber jeg med dette redaktøren dokumentere Arne Thomassens aktivitet, særlig hvilke møter det er snakk om, tid/sted og deltakere.

Senere i artikkelen: ”Det er også brakt på det rene at den inhabile ordføreren…har deltatt aktivt i saken i forkant av planutvalgets møte. Søndag ettermiddag ble det innkalt til et hemmelig informasjonsmøte med partiene for å informere om Dreessen-saken. Riktignok var det varaordfører som ledet møtet, men ordføreren var altså sentral i forarbeidet.” Her ber jeg redaktøren konkret klargjøre og dokumentere hva han mener med ”altså sentral i forarbeidet”.

Ut fra de eposter og telefoner jeg hadde med aktuelle deltakere var det aldri noen som antydet eller kommenterte at Arne Thomassen var aktiv, så dette vil være viktig å få klarlagt.

Tor Audun Danielsen
Varaordfører (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**