Lokal politikk på Askøy

Av Arild Raftevoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter å ha deltatt på Venstre sitt landsmøte har jeg hatt mulighet til å diskutere problemstillinger med andre lokalpolitikere rundt om i landet. Mange erfarer flere av de utfordringene Askøy står ovenfor i dag og det er et paradoks at vi i et så rikt land ikke kan ha et godt nok tilbud til våre borgere.
Slik jeg ser det trenger vi en økt satsning på:
Skole og oppvekst
Omsorg- og psykisk helse
Vedlikehold av offentlig eiendom
Tjenlig vei og infrastruktur

Et bedre tilbud på alle disse områdene vil kreve større ressursbruk både til drift og investeringer enn det budsjettet i vår kommune ser ut til å ha rom for. Tar vi med oss kostnader med overnevnte, vil vi trenge opp mot flere hundre millioner kroner. Men realiteten er at vi ikke en gang klarer å sikre våre unge tilfredsstillende skolebygg og inneklima. Så hva har vi av alternativer? Hvordan kan vi styre kommunen slik at vi ikke kommer i dette uføre?
Noe av løsningen ligger i at vi kan regulere mengden nybygg/byggefelt slik at vi har en viss kontroll med tilveksten og kostnadene ved dette. De siste årene har det vært svært stor byggeaktivitet noe som blant annet har medført et stort press på skolene og dårlige forhold der. Veksten har vært så stor at Kleppe skole var fylt den dagen den var ferdig ved forrige utbygging og man måtte starte prosessen på ny. Dette er en dyr måte å drive en kommune på.

I det siste har det vært stort fokus på Follese barnehage og posisjonens ønske om privatisering av denne. I komiteen for oppvekst og levekår stemte Venstre mot dette forslaget. Slik det var framlagt var ikke dette en optimal løsning av saken. Men når det er sagt skal jeg være den første til å kunne anbefale private barnehager. Vi har en rekke private barnehager i kommunen og min erfaring her er at disse er godt drevet og at både barn og ansatte er godt fornøyd. Kommunen har da også tilsynsoppgaver i forhold til å sikre at lovverkets bestemmelser blir fulgt, blant annet i forhold bemanning. Private har stor interesse i å ha et godt faglig nivå og skape en god og trygg ramme for barna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**