Rismyhr og utbyggingen i Høvåg

Bystyremedlem og nestleder i planutvalget for Høyre, Halvor Rismyhr, har besvart Venstre, Arbeiderpartiet og SVs innlegg med spørsmål om boligbygging i Høvåg. Vi er kjent med at Høyres bystyregruppe på forhånd ble informert om hans innlegg. Idet vi føler at vi ikke fikk svar på vårt spørsmål om boligutviklingen i Høvåg har derimot ordfører Arne Thomassen lovet oss Høyres prinsipielle syn i denne saken i et senere leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

Foto: Jan Kløvstad

Rismyhr unnlater å svare på om Høyre vil følge det nye regime for boligbygging i Høvåg; dvs. at boligbyggingen skal styres gjennom utbyggingsavtaler. Rismyhr sier ingenting om hvorfor han ikke svarer på vårt spørsmål. Vil han i det hele tatt ikke styre boligpolitikken i Høvåg? Skal tilbud og etterspørsel være kommunens løsning i bolig politikken i Høvåg? Det Rismyhr tar opp i sitt innlegg og som vi gjerne vil gi et tilsvar på er den faktafornekting og selektive lesing av sakspapirer som Rismyhr gjør seg til talsmann for. Saken gjelder Ribehaugen.

Mot administrasjonens sterke og klare anbefaling stemte Høyre for å sette i gang reguleringsarbeid på Ribehaugen sist høst. Utbyggerne ønsker, som det kommer fram av saksopplysningene til planutvalget, “å regulere 35 eneboliger”. Rismyhr refererer bare vedtaket, men unnlater å nevne noe om antall boliger som ligger i bunn for videre arbeid med regluleringen av Ribehaugen (les sakspapirene her, og døm selv). Administrasjon frarådet utvalget å gå inn for dette, da tiltaket vil være i strid med vern av strandsonen og i strid med kommuneplanen. I tillegg er det lagt opp til at kloakken skal gå rett ut i sjøen! Grunnen til at vi særskilt nevner Ribehaugen er at denne er av svært prinsipiell mht. ovennevnte forhold anført av administrasjonen i saksutredingen. Miljøhensyn, vern av strandsonen og bruk av kommuneplanens arealdel som styringsverktøy er viktige anliggende for både V, AP og SV.

Vårt ønske er å få tverrpolitisk enighet om at utbyggingstakten i Høvåg skal følge kommuneplanens arealdel regulert i utbyggingsavtaler. Vi må lytte til hva folk i Høvåg mener, deres innspill skal tas med, men vi politikere må styre og ikke la tilbud og etterspørsel råde grunnen. Planutvalget har vedtatt flere utbyggingsplaner, og flere vil komme. Realiserer vi alt dette må vi ta styringen hvis vi skal holde oss til et bestemt antall hus pr. år, eventuelt en bestemt prosent vekst pr. år.

Leif Reidar Vagle; Lillesand Arbeiderparti
Nils Martinius Justvik, Lillesand SV
Petter Natanael Toldnæs, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**