Jan Einar Henriksen nyvalgt leder i Utsmykningskomiteen

Formannskapet valgte forleden Jan Einar Henriksen (V) til leder av Risør kommunes utsmykningskomitè, som i tiden fremover vil få betydelige midler å bruke på kunst i kommunale bygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) ny leder i utsmykningskomiteen

Jan Einar Henriksen (V) ny leder i utsmykningskomiteen

Spennende oppgav
Det er alltid spennende med nye oppgaver, og det å lede den kommunale utsmykningskomitè blir forhåpentligvis også lærerikt uttaler Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar. Jeg regner med at komiteen med det aller første vil ha sitt første møte for å få oversikt over retningslinjer, oppdrag og ikke minst oversikt over de økonomiske rammer vi skal jobbe innenfor.

Uten å kjenne rammene i detalj kan det allerede nå konstateres at det skal kjøpes inn kunst for betydelige beløp i og med at det ved kommnale invisteringer i Risør alltid avsettes en %vis andel til kunst.

 Lokale utøvere er viktige for Risør som kunst og ulturby

Lokale utøvere er viktige for Risør som kunst og ulturby

Invitere lokale kunstnere
Den nye lederen ønsker at det skal bli en mest mulig åpen dialog hvor såvel brukere som utøvende kunstnere vil kunne komme med innspill. Jeg tror det er spesielt viktig for Risør som kunst og kylturby at alle kommer med synspunkter og innspill, selv om det jo til syvende og sist er utsmykningskomiten som må ta de endelige valg avslutter Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**