Skal Søgne få nytt bibliotek ?

Rådhuset i Søgne er blitt for lite. NAV og tannhelseklinikken skal inn som leietakere i huset. Disse vil legge beslag på et betydelig areal. Dette medfører at en del av kommunens administrasjon må flytte sine kontorer til Søgne omsorgsenter på Tangvall. Kommunen har nå ikke noe valg: Rådhuset må utvides. Men skal utvidelsen også romme nytt bibliotek ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er fremlagt en beregning av hva en utvidelse vil koste. Nettokostnaden vil bli på i overkant av 100 millioner kroner om man også skal inkludere nytt bibliotek. Søgne kommune har allerede stor gjeldsbelastning — i overkant av 400 millioner kroner — som tilsvarer 40.000 pr innbygger. En utvidelse av rådhuset må i det alt vesentlige finansieres ved låneopptak. Vi vil da få en gjeld pr innbygger på over 50.000 kroner.

Søgne kommune sliter med å få balanse i regnskapet. Skolebudsjettene er skåret til beinet. Kommunens eiendommer får ikke det vedlikehold som trengs med de konsekvenser det vil få. En del av omsorgsenteret på Tangvall blir leid ut til Kristiansand kommune for å få penger i kassen.

I Venstres program for denne valgperioden våget vi ikke å love noe om nytt bibliotek. Vi kunne gjerne ønsket å gjøre det, men vi fryktet at prisen ville bli høy — noe som også viser seg å bli tilfelle. Vi har imidlertid antydet muligheten av å gå på leiemarkedet for å få biblioteket opp fra kjellerlokalene. Dette har foreløpig ikke falt i god jord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**