Interpellasjon — ekstra ressurser til fremmedkulturelle i barnehagene

Venstres Asgeir Osnes har fremmet en interpellasjon på bakgrunn av utfordringene barnehagene på Fjell har med sine store andeler flerspråkelige barn. Det er viktig at alle stiller med like forutsetninger når de begynner på skolen hvis vi skal klare målsetningen om Norges Beste Skole, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I bydelen Fjell har barnehagene en andel av ikke etnisk norsk herkomst på ca 70%, og dette øker for hvert år. Dette har de ansatte i barnehagene greid å gjøre til deres styrke, samtidig som det byr på en hel rekke utfordringer.

Både departementet og drammenspolitikerne har lovet at alle barn skal ha like forutsetninger når de begynner i grunnskolen. Dette er en viktig forutsetning for at Drammen i det hele tatt skal lykkes med målsetningen om Norges Beste Skole. I forhold til andre barnehager, som overveiende har barn av norsk herkomst, behøver barnehagene på Fjell ekstra ressurser for å nå opp til dette nivået.

Å kunne sitt eget morsmål er ifølge etablert pedagogisk forskning, nøkkelen til å lære seg et nytt fremmedspråk (norsk for de ikke etnisk norske barna). Det er derfor viktig at fremmedspråklige barn får to-språklige assistenter for å lære seg sitt eget morsmål, og får det pedagogiske opplegget som er på avdelningen gjennomgått med morsmålsassistent. Dette er en ressurs det har blitt kuttet i gjennom flere år, noe som fører til at barnehagene kommende høst bare vil ha råd til morsmålsundervisning i urdu og tyrkisk som er de største språkgruppene. Dette vil naturligvis gå ut over de som har andre morsmål.

For å styrke det norske språket i barnehagene, trenger de norskpedagoger som jobber både med de etnisk norske og med de andre ikke-norskspråklige barna. Å kunne norsk godt er nøkkelen til å lykkes på skolen og senere i livet.

Det er også et stort behov for ekstra støttepedagoger på barnehagene på Fjell. Støttepedagogens oppgave er å jobbe med "gråsonebarn"; barn uten språk, understimulerte barn og barn som kommer fra vanskeligstilte familier. Dette er en stor og krevende jobb som uten støttepedagoger går utover andre oppgaver de ansatte skal utføre.

Spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til å reise en sak der fordelinga av penger til barnehagene i Drammen blir revurdert, med spesielt hensyn til slike spesielle utfordringer som er nevnt ovenfor?

Les mer på dt.no .

Asgeir Osnes

Foto: Asgeir Osnes

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
93429292

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**