Ruskendag for Slemmestad barneskole

I fjor høst fikk Slemmestad barneskole Røyken Venstres Miljøpris. På mandag den 28.04.08 var det igjen Ruskendag for hele skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

ryskendag

Foto: Daniela Torsvik

I løpet av kun to skoletimer rengjorde elevene ikke bare nærområdet rundt skolen, men også skråningen langs Slemmestadveien og bussholdeplassen.

I begrunnelsen for miljøprisen het det at "resultatet er synlig for alle som går til fots langs veiene og gangveiene til og fra skolen. Slemmestad barneskole ved rektor Sissel Festø bidrar med Ruskendagen til et ryddig nærmiljø og er et godt eksempel om å skape en positiv holdning og ansvar for miljøet for alle elevene som går på den skolen."

Også i år er resultatet godt synlig. Elevene samlet inn mye søppel som senere ble samlet inn i regi av Røyken kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**