Slippen og verkstedet på Kokkenes

Bystyret ønsker at det skal være et helårstilbud med en velfungerende marina og tilhørende funksjoner på Kokkenes-pynten. Dette går fram av planene som ble skissert i fjor høst i forbindelse med kommunedelplanen for Kokkenes og Langbrygga. Det er derfor viktig at den driften som foregår er i tråd med intensjonene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Slippen på Kokkenes

Foto: PNT

Falske rykter
I det politiske miljø er det et uttalt ønske om å ikke måtte forhold seg til rykter. Det vi ønsker er å få fakta på bordet. Dette er i alles interesse – også Dreessens.

Hemmelige møter
Hensikten med det berømmelige søndagsmøtet var å gi alle politikere lik tilgang på informasjon. Dette for å sikre at både posisjon og opposisjon satt på den samme informasjonen. Reguleringsplanen for området er ute til høring, og det er derfor ønskelig at alle uavklarte saker avsluttes før førstegangsbehandling.

Formannskapsmøtets hensikt var å rette en henstilling til administrasjonen om å få saken tilbake til behandling grundigere belyst på fakta. På bakgrunn av dette vil man så fatte et vedtak.

Ansvar som politikere
Som politikere står vi fritt til å be om å få saker opp til politisk behandling når vi føler dette er nødvendig. Denne saken er betent, men det fritar ikke politikerne fra vår plikt til å ta tak i problemstillinger som er viktige for kommunens og byens utvikling.

Åshild Martinussen
Gruppeleder, Lillesand Arbeideparti

Magne Nikolaisen
Leder, Lillesand Høyre

Kristen Steindal
Leder, Lillesand Senterparti

Harald Bjørløw
Gruppeleder, Lillesand SV

Petter N. Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**