Eiendomsskatt i Søgne ?

Dilemmaet for ethvert politisk parti må være å føle seg "tvunget" til å stemme for noe som man egentlig er imot. I løpet av våren vil Søgnes politikere ta stilling til om det blir eiendomsskatt i bygda. Venstre er ingen tilhenger av eiendomsskatt – men vil partiet likevel stemme for at denne skatten innføres ? I programmet for inneværende periode våget man ikke å binde seg til det ene eller det andre standpunktet i saken. Dette fordi kommuneøkonomien er særdeles anstrengt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Om man liker det eller ei: Søgne befinner seg blant gjeldstoppene i Vest-Agder. Når utvidelsen av rådhuset er gjort vil kommunegjelda trolig være rundt en halv milliard kroner. For en kommune med 10.000 innbyggere er dette foruroligende mye.

Søgne kommune har ikke lenger noen reserver å tære på. Betaling av avdrag på lån er redusert for å få endene til å møtes. Budsjettene kuttes med den konsekvens at tjenestenivået reduseres. Ansatte i enkelte tjenesteytende enheter jobber mer enn forsvarlig fordi det ikke er tilstrekkelig antall ansatte — og vikarer er det ikke alltid lett å få tak i. Kommunens driftsinntekter er mindre enn kommunens driftskostnader. Det er finansinntektene som gjør at det ikke er røde tall i regnskapet — og slik kan man faktisk fortsette.

Er dette feilaktig krisemaksimering — eller er det virkelig så ille ? Ja, det ser faktisk ut sånn ut. Men hva kan så grunnen være til at kommunen er i slikt uføre. Svaret er jo enkelt: Bruker man mer enn man har kan det fort gå galt.

For et parti som ikke har vært i posisjon i bygda siden 70-tallet, kan det være lett å skylde på de partier som har sittet ved roret de siste 30 årene. Men det har vi ikke tenkt å gjøre — selv om Venstre i enkelte saker med store økonomiske uttellinger har vært særdeles misfornøyd.

Søgne har den største prosentvise veksten i innbyggertallet i Vest-Agder. Det er dyrt å vokse for fort — veldig dyrt. Venstre har gjort sine forsøk på å dempe veksten ved å stemme imot reguleringsplaner. Men tross alt: Vi ønsker jo ikke å nekte folk å flytte til den fantastiske bygda som Søgne er.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**