Forebygging og oppfølging av sykemeldte

Kommunens ansatte er helt klart vår viktigste ressurs og derfor er forebygging og oppfølging av sykemeldte meget viktig og helt klart et arbeidsgiveransvar opplyser leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er også viktig at våre ansatte er klar over regelverket og det kan i så måte være viktig å minne om at NAV og Arbeidstilsynet har utarbeidet ny mal, samt veileder, som viser hvordan en oppfølgingsplan ved sykemelding kan utformes og hva den skal inneholde.

Innen 6 ukers sykemelding skal arbeidsgiver ta nitiativ til å lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykemeldte kn være helt eller delvis i arbeid. Forlenges sykemeldingen, skal det utformes en y oppfølgingsplan senest inen 12 uker.

Nærmere om reglene finner du på www.nav.no eller www. arbeidstilsynet.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**