Kokkenes – en oppfølging

Dette innlegget er en replikk på svaret til Lillesands-Postens redaktør. Debatten dreier seg om formannskapets behandling av slippen og båtverkstedet på Kokkenes og planene for området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg konstaterer at redaktøren fortsatt hevder at ordføreren har trukket/trekker i trådene i kulissene. Men når jeg ber han bl.a. konkretisere sine påstander om ”at den inhabile ordføreren…har deltatt aktivt i saken i forkant av planutvalgets møte” og ”at ordføreren var altså sentral i forarbeidet” (til det nå velkjente søndagsmøtet) ser jeg at han i Lp 29. april mener dette spørsmålet er ”inkvisitorisk” og ”har som formål å snu fokus vekk fra kommunens skammelige behandling av en av byens innbyggere”.

Når svaret ikke kan gis, oppfatter jeg dette som at han ikke har noe konkret dokumentasjon, men han tror/mistenker ordføreren for å ha vært aktiv. Dette kommer også til uttrykk gjennom flere antakelser ellers i debattinnlegget. Redaktøren er svært opptatt av rettssikkerhet, og det er bra. Willy Dreessen vil få alle muligheter for å presentere sin sak før noe endelig vedtak fattes. Dette kom klart til uttrykk i formannskapets drøfting. Men hvordan kan ordføreren forsvare seg mot fullstendig udokumenterte anklager fremsatt mot han, som i denne artikkelen?

Et par saksopplysninger i tillegg:
De to (iflg redaktøren ”store”, men etter mitt syn ganske tynne) mappene som jeg har overtatt av ordføreren inneholder ingen dokumenter av nyere dato enn 2004 (bortsett fra kart med eiendomsgrenser datert januar 2006).

Redaktøren skriver dessuten”Fredag gjorde han (varaordføreren) det også kjent at han hadde sittet på korrespondanse som han egenhendig hadde unntatt offentligheten, men som nå i ettertid er blitt journalført.” Dette er direkte feil. Jeg var kjent med korrespondansen, men det var ikke undertegnede som bestemte at korrespondansen ikke skulle journalføres. Jeg ber ev. redaktøren kontrollere dette med kommunens saksbehandler som hadde korrespondansen, dersom han heller ikke her mener min opplysning ”står til troende.”

Tor Audun Danielsen (V)
Varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**