Nytt Vinterkjærkryss viktigste enkeltsak i Risør

Ser en ut denne valgperioden er nok nytt tilknytningspunkt til E18 på Vinterkjær den viktigste enkelthendelsen for Risør kommune sier Jan Einar Henriksen, leder i Risør Venstre. Kommer ikke et nytt vegkryss ved oppstarten av neste planperiode i NTP tror jeg desverre at løpet er kjørt for de neste 10-12 årene og det vil svekke vår mulighet til ekspansjon i den takt vi ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstre ønsker å etablere nytt Vinterkjærkryss i 2010

Risør Venstre ønsker å etablere nytt Vinterkjærkryss i 2010

Tilførselsveg viktig
Enten vi liker det eller ikke er E18 hovedferdselsåre nr 1 både på kort og lang sikt. Vi har i dag en jernbane som trenger betydelige beløp for å etablere en standard som kan konkurrere med E18 som hovedferselsåre. Den kampen skal vi selvsagt også ta, men det blir i et mere langsiktig perspektiv.

Med unntak av Risør og Farsund ligger alle de øvrige Sørlandsbyene på eller like ved E18 med gode tilførselsveger fra kommunesentra og gode tilknytningspunkt til E18. Det liger i dagen at med en 12 kilometers tilførselsveg fra Risør til E18 betyr utbedring av tilførselsvegen (R416) med gang og sykkelsti samt vegbelysning uendelig mye mer for Risør enn for øvrige byene.

De folkevalgte i de øvrige Sørlandsbyene må se viktigheten av å eliminere den utilsiktede konkuransedreining og selv ta ansvar for aktivt å medvirke til at R416 blir oppgradert og at det også etableres et nytt tilknytningspunkt til E18 på Vinterkjær.

Nytt Vinterkjærkryss i 2010
Etablering av ny tilkoblingen til E18 og etablering av nytt kryss på Vinterkjær viktig å få på plass tidlig i planprosessen og bør iverksettes i 2010. En oppstart tidlg i planperioden vil ikke påvirke planleggingsprosessen av ny E18 fra Arendal til Tvedestrand.

Samtidig er etablering av ny tilknytning til E18 på Vinterkjær avgjørende for at Risør skal kunne utvikle området rundt Blåbærneset som et fremtidig knutepunt ved E18. Det er derfor meget viktig at alle politiske aktører jobber med dette i tiden fremover, både lokalt, på fylkesnivå og via sentrale politiske organ avslutter Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**