Holmen blir tema på møte torsdag 15. mai 2008

I forståelse med eierne av Holmen har plansjef Sveinung Jørundland invitert gruppelederne for de ulike politiske partiene til møte om Holmen førstkommende torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Holmenutbygging blir tema fremover

Holmenutbygging blir tema fremover
Foto: Jan Einar Henriksen

Unik beliggenhet
Holmen har en unik beliggenhet og derfor er det knyttet stor spenning til den kommende utbygging i området. Sist saken var oppe til formell politisk behandling var det i utgangspunktet flertall for en delt løsning uten at saken ble gjennombegandlet og diskutert i og med at bystyret vedtok å utsett saken.

Når saken nå skal opp til vurdering og behandling igjen er det naturlig å se Holmenutbyggingen i sammenheng med tilførselsvegen over Krana/Buvik og ikke minst Hasalen og Fiskerihavna. Men det og mye annet blir nok behørlig diskutert i de enkele hjem, hos de ulike parti og ikke minst i de formelle politiske fora som til syvende og sist skal ta de formelle avgjørelsene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**