IHR blir Hurum kompetansesenter

IHR – Innvandrersenteret for Hurum og Røyken vil bestå, men Hurum vil drifte det alene. Og navnet blir Hurum kompetansesenter – i alle fall om vedtaket i Driftsutvalget 13. mai blir opprettholdt av kommunestyret når saken kommer opp der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hender

Foto: Finn Dale Iversen

I saken “Status og videre organisering av innvandrersenteret for Hurum og Røyken” gikk et enstemmig Driftsutvalg inn for at Hurum viderefører driften ved senteret etter at Røyken har varslet at de trekker seg ut 01.01.09. Det foreslås at navnet endres til Hurum kompetansesenter med undertekst kvalifisering til arbeid og utdanning.

Gunn-Torill Homme Mathisen, leder Hurum Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen sa mellom annet dette i debatten:

– Hurum Venstre beklager at Røyken kommune sa opp avtalen med Hurum om mottak og kvalifisering av innvandrere og flykninger. Vi mener at interkommunalt samarbeid er viktig og riktig på mange områder, men lokalpolitikerne i Røyken har gjort sitt valg og vi må forholde oss til det.

Vårt hovedinntrykk er at dagens IHR har gode resultater å vise til når det gjelder at deltagerne ved senteret går ut i jobb etter endt program. Det at Hurum blir alene om innvandringssenteret gjør at staben må krympes. Det blir en stillingsreduksjon ved senteret på 9 stillinger og vi føler med de som mister jobben sin.

Venstre støtter rådmannen sin innstilling om at Innvandrersenteret fortsetter sin drift primært for å betjene innvandrere som kommer til Hurum, samt tilby grunnskoleoplæring for voksne. Det at senteret gis mulighet til å utvikle nye, selvfinansierende tjenester mener vi er særdeles viktig. Ved å utvide tjenestene kan senteret få flere bein å stå på.

En tjeneste Venstre vil foreslå at man kikker nærmere på, er undervisning av videregående skole for voksne på kveldstid. Dette er idag en nisje som ingen har fylt og her kan Hurum kanskje bryte ny mark.

Når det gjelder forslaget til nytt navn: Hurum kompetansesenter — kvalifisering for arbeid og utdanning, så er dette er et godt navn og gjør at man blir mer fleksibel i forhold til hvilke tjenester man faktisk tilbyr ved senteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**