– Krever at barne- og likestillingsministeren griper inn

Norsenteret IKS krise- og incestsenter i Kirkenes planla byggestart for nytt bygg i 2007. Nå har krisesentrene mottatt et rundskriv om endring av budsjettrutiner, regnskap o.l. som skaper problemer, Stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V) har nå tatt dette skriftlig opp med ansvarlig statsråd, Anniken Huitfeldt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Norsk Krisesenterforbund og Krisesenter-sekretariatet har tidligere påpekt problemene de nye kravene medfører. Norasenteret IKS i Sør-Varanger planla byggestart for nytt krisesenter i 2007, men måtte utsettes pga. mangel på snekkere.

– Jeg forlanger rett og slett at barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt griper inn –
og bidrar til at et nytt rundskriv av i år ikke får tilbakevirkende kraft i forhold til Norasenteret,
sier stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V).

Ikke nevnt tidligere
Norasenteret IKS krise- og incestsenter mottok den 22.februar iår de nye retningslinjene for regnskap og budsjett, samt om forhåndsgodkjenning av nybygg og flytting til nye lokaler. De nye retningslinjene har ikke tidligere vært nevnt i rundskriv eller retningslinjer.

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

– Det er direkte urimelig at et nytt rundskriv til krisesentrene fra Barne- og likestillingsdepartementet skal kunne forhindre at bygging av et nytt krise- og incestsenter for hele Øst-Finnmark ikke skal kunne komme i gang nå og så raskt som overhodet mulig. Det er sterkt å beklage dersom nye retningslinjer skal ha en tilbakevirkende kraft på slike store planer som allerede er i gang og har god forankring i alle de 9 eierkommunene i Øst-Finnmark, sier Lysklætt.

Lang saksbehandlingstid
Norasenteret IKS har i alle årsmeldinger og alle rundspørringer gitt uttrykk for sine planer om å bygge nytt hus. Det har aldri blitt gitt tilbakemelding fra departementet om at dette ikke er mulig. Det er forståelig at man ønsker en kontroll av sentrenes utgiftsutvikling og kostnadsnivå. Det er likevel sterkt å beklage at de nye retningslinjene skal ha en tilbakevirkende kraft på planer som allerede er igang og har god forankring i alle de 9 eierkommunene i Øst-Finnmark.

– Omfattende byggeprosesser av denne typen har krevd lang behandlingstid i så vel de involverte kommunene som i krisesenteret. Derfor må det være en selvfølge at nye retningslinjer rundt slike viktige områder varsles i god tid før de settes i verk – og at de i hvert fall ikke har tilbakevirkende kraft slik det nå legges opp til, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**