Kunnskapsløftet — handlingsprogram for kompetanseutvikling vedtatt

Hurum kommunes handlingsprogram for kompetanseutvikling i grunnskolen 2008/2009 ble vedtatt i Driftsutvalget 13. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Handlingsprogrammet omfatter følgende tema:

– Videreføring av Hurumskolen som lærende organisasjon
– Innføring av LMS (digitalt klasserom)
– Lesing som grunnleggende ferdighet
– Elevvurdering
– Utdanningsvalg (programfag til valg)
– Skoleutvikling – utdanningsledelse
– Kompetansegivende utdanning spansk, norsk, matematikk og naturfag

Handlingsprogrammet for kompetanseutvikling i grunnskolen tar utgangspunkt i statlige midler på kr 391.000,- og kommunale midler på 312.600,-, totalt 706.600,- Her inngår vikarutgiftene som en del av kostnadene i handlingsprogrammet.

Gunn-Torill H.M. juli 07

Foto: Tove Kristiansen

Gunn-Torill Homme Mathisen, Venstres medlem i Driftsutvalget, sa blant annet dette i debatten:

– Jeg må si at jeg synst potten fra staten er skuffende liten. Vi trenger en sterkere satsing på grunnskolen — det viser de nasjonale prøvene. Spesielt hadde jeg ønsket en kraftigere satsing på kompetansegivende utdanning i spansk, norsk, matematikk og naturfag. Det er satt av kr 50.000,- til dette. Tanken er altså å dele ut stipend til lærere som tar kompetansegivende utdanning; å dekke de reelle utgiftene den enkelte får. Da er det et tankekors at man i 2007 ikke har klart å motivere nok lærere i Hurum til å ta videreutdanning og at kommunen derfor faktisk har ubrukte midler fra ifjor avsatt til dette formålet.

Jeg har forstått det slik at det fra neste år blir krav til lærerne om kompetanseutvikling og at det da kanskje følger øremerkede midler med til kommunen for å få gjennomført denne kompetansehevingen. Dette er et helt nødvendig grep for å heve nivået i skolen. Slik kommuneøkonomien er rundt om i det ganske land er det også nødvendig med øremerkede midler.

Vi trenger kompetente lærere i skolen, men med en liten pott til disposisjon er det begrenset hva vi som lokalpolitikere kan få gjort. Vi håper bare på å få mest mulig ut av hver krone og satser på å få mer til neste år. Venstre går inn for rådmannen sin innstilling om å godkjenne handlingsprogrammet slik det foreligger.

Etter en liten meningsutveksling gikk samtlige partier inn for å vedta handlingsprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**