Innspill til Stortingsvalgprogram 2009-2013

Arbeidet med å lage et nytt stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013 er i gang. Vi har ambisjon om å lage et program som klart beskriver hva Venstre vil i neste stortingsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les mer om prosessen her.

Innspill til Stortingsprogrammet kan du gi her.

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

Leder av programkomiteen
Ola Elvestuen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**