Feil i lønnsutbetalinger i Hurum kommune

Det at en sykepleier ansatt i Hurum kommune får en netto lønnsutbetaling på kr 147 000,- pr. måned er uvant kost. Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen stilte spørsmål om dette i Driftsutvalgets møte den 13. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål i Driftsutvalget 13. mai 2008

Feil i lønnsutbetalinger i Hurum kommune

Som ansatt i Hurum kommune mottok jeg min lønnsslipp for mai på fredag. Overraskelsen var stor da jeg kikket på summen for netto utbetaling; hele kr 147 000,- Til tross for ny og uvant lønnsslipp var det ikke tvil om at det var det som sto svart på hvitt. Jeg sjekket lønnskontoen min — jo, det stemte: 147 000 kr var gått inn fra Hurum kommune.

Nå var det lett å forstå at denne summen var feil, en sykepleier har aldri hatt en slik månedslønn, så jeg kommer ikke til å bruke pengene i god tro, men straks gi beskjed om feilutbetalingen.

Hadde summen vært (mye) mindre, hadde jeg kanskje ikke oppdaget feilen, i og med at min lønn varierer etter hvor mange ekstravakter jeg har gått den enkelte måned.
Det kan bli problematisk for den ansatte dersom man mottar for mye lønn, ikke oppdager det, og så i ettertid får krav om tilbakebetaling.

Jeg forstår at Hurum kommune har fått nytt lønnssystem og at dette er under innkjøring, men jeg synes dette er en graverende feil. Det er ikke bra dersom lignende feil skjer flere ganger.

1. Hvordan vil kommunen hindre at slike feil oppstår?

2. Har man noe kontrollsystem når det gjelder utbetaling av lønn?

Filtvet, 12. mai 2008

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Kari Åse Homme

Gunn-Torill Homme Mathisen
Hurum Venstre

Svaret var som følger:
1. Kommunen søker å hindre feil ved lønnsutbetalingene ved å anvende eksisterende og etablere nye kontrollrutiner i forkant av hver lønnsutbetaling.

2. Det kjøres en rekke kontroller ved hver utbetaling av lønn. Mange av rutinene er bygget opp for å rette feil knyttet til lønn og regnskapp samt akkumulerte verdier, mens andre kontroller er innrettet på å oppdage store/små nettoutbetalinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**