Lågalandet er viktig som grønn lunge

Forslaget om å flytte HiBu til elvebredden ved Tinius Olsen skole og Flåtaløkka og å rive kinoen engasjerer. Mye har blitt sagt og mange har skrevet om saken i Lp. Jeg slutter meg til kritikerne og synes dette er et usedvanlig dårlig forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Magne Helland har i leserinnlegg utfordret oss til å ta en tur langs Lågen og se nærmere på områdene vi diskuterer. Jeg gjorde det en fin vårkveld, nå sist lørdag. Og hva erfarte jeg på strekningen fra Gamlebrua via Møllebakken til Jernbanebrua?
Fra Gamlebrua til Fosseparken og opp Møllebakken var det denne kvelden relativt få mennesker å se. Men fra Magasinparken og videre mot jernbanebrua var det nærmest yrende liv og mange som var ute og koste seg. Noen var på rusletur langs Lågen som jeg, noen nød våren i Magasinparken, og andre satt på elvebredden og spiste. Aller triveligst var det å se all aktiviteten i skateparken og på og ved volleyballbanen, der var det mange som hadde moro i uformelle former. Livet på Lågalandet denne kvelden minnet meg om det man ofte opplever i utlandet, at folk møtes, prates og har spill på byens grøntområder.
Magasinparken som park er vel udiskutabel, men den trenger opprustning. Men det mer mangfoldige og uformelle Lågalandet, elvebredden fra Tinius Olsen skole til idrettshallen, er altså aktuelt som nytt HiBu-område. Disse friområdene må vi ikke miste! Til det er de altfor verdifulle for byens innbyggere, barn og unge så vel som eldre, til leik, samvær og lufteturer.
Som Magne Helland har oppfordret til, har jeg også gått over Drammens Ypsilon og beundret den. Og jeg er imponert over Drammens satsning på Papirbredden, og hvordan de har fått liv i gamle fabrikkbygninger. Deres utfordring har vært å få liv i tomme bygninger, og de har lykkes. Men vi må ikke la oss blende så mye av dette, at vi bygger ned våre verdifulle grønne elvebredder her i Kongsberg.
Kanskje skal vi også merke oss at Drammen de siste åra har brukt svært store summer på utfylling i elva nedenfor bybrua for å etablere nye grønne elvebredder. Dette fordi de tidligere har bygd ned den opprinnelige elvebredden. Trenger Kongsberg å gjøre den tabben?
For jeg kan ikke forestille meg et nytt HiBu og nye kulturlokaler, fortsatt videregående skole, fortsatt nåværende kinobygning og fortsatt romslige grønne elvebredder med plass til leik og moro på Lågalandet, – uten å bygge i høyder som er helt uakseptabelt i Kongsberg og uten å bygge ned store deler av disse grøntområdene.
Et poeng er også at Kongsberg planlegges fortettet med mange nye boliger i sentrum, bl.a. på Nymoen og Hellebekk. Da er gode grønne friområder viktigere enn noen gang. En fortetting i dette området understreker derfor ytterligere viktigheten av den grønne lungen på Lågalandet.
Nei, la HiBu få videreutvikle seg på sine romslige arealer på Kompetansesenteret, i det bygget som ble spesialbygd for formålet. La videregående skole få lov å ha sin sentrale plass i byen og nærhet til idrettshallen, men forskjønn og oppgrader gjerne bebyggelsen. La kinoen stå som det signalbygg den er, men gi gjerne noe mer areal til å videreutvikle dette som en av byens viktigste kulturarenaer.
Og la oss oppgradere hele Lågalandet fra Nybrua til Jernbanebrua slik at det fremstår et flott og romslig grøntareal med plass til park, turveier, leik, moro og avslapning for byens innbyggere. La det bli en oase for Kongsberg i dag, og i fremtiden.

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**