Reguleringsplan, sandtaket på Verket

Plan- og utviklingsutvalget drøftet på møtet 13. mai prioriteringer av reguleringssaker. Bakgrunnen for saken var Geir Staves interpellasjon i siste kommunestyremøte hvor han etterlyste en reguleringsplan for sandtaket på Verket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Verksryggen, sandtaket på Verket

Verksryggen, sandtaket på Verket
Foto: Tove Kristiansen

Alle parter, Svelvik sand, naboer og kommunen, er interessert i å få en reguleringsplan å forholde seg til. Selve Verksryggen har nasjonal verdi, som et synlig minnesmerke fra istiden for10 000 år siden. Anne-Hilde Rese viste til på møtet at reguleringsarbeidet startet for 14 år siden og at det er på tide å avrunde dette arbeidet.

Virksomheten kultur, plan og bygg sliter med mange oppgaver og få ressurser. Kommunen har vært i kontakt med nabokommuner for om mulig å "kjøpe" bistand. Det viser seg at underbemanning i forhold til oppgavemengde er et gjennomgående trekk. For Hurum er det også en stor belastning at det kommer mange søknader om byggetillatelse i strandsonen. Det går med nesten to årsverk til å behandle "dispensasjonssøknader".

Plan- og utviklingsutvalget ga sin fulle støtte til administrasjonen som vil ta tak i reguleringsarbeidet for Verket. Rett over sommerferien vil "Plan, bygg og kultur" innkalle alle berørte parter til et møte.

Fylkesleder Geir Stave

Foto: Finn Dale Iversen

Geir Stave og plan- og utviklingsutvalget vil følge den videre prosessen nøye.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**