Risør Venstre med stadig mer populær hjemmeside

Med opp mot 167 daglige treff på vår hjemmeside er det klart vi meget fornøyd sier Jan Einar Henriksen, leder i Risør Venstre, som håper på fortatt vekst. Internet blir et stadig viktigere medium for å nå våre velgere i og utenfor Risør. Ikke minst da det ikke alltid er like lett å nå gjennom i lokal presse og radio/tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstres hjemmeside blir stadig oftere benyttet

Risør Venstres hjemmeside blir stadig oftere benyttet

Oppdatering viktig
Det sier seg selv at Internettbukerne skjelden benytter en hjemmeside som ikke oppdateres jevnlig. Vår utfordringen er derfor å komme med nyheter og inspill så tidlig og variert som mulig, og gjerne i forkant av andre media slik at det faller natulig å sjekke vår hjemmeside jevnlig.

Enkelte media bruker også søkemotorer som fanger opp våre inspill og vi ser derfor at både bilder og tekst fra vår hjemmeside blir benyttet av andre media. Dersom de henviser til vår hjemmeside som bakgrunn for tekst og bilde vil det igjen forsterke bruken av vår side.

Ved fremidige valg tror jeg derfor bruk av Internet vil bli stadig viktigere og derfor benytter vi anledningen nå til å teste ut ulike former for bruk. Sammen med statisitikk for bruk av hjemmeside, valg av artikler, når på dagen hjemmesiden benyttes osv kan vi danne oss et greit bilde om bruken.

Etterhvert får vi håpe at vi også kan få til en bedre dialog med de ulike Internetbrukerne for å kommunisere med dem direkte, og ikke minst få innspill og kommentarer om hva vi bør sette fokus på avslutter Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**