¨Tangvall sentrum i 2020 ?

Innbyggertallet i Søgne stiger — og hyggelig er det jo at Søgne er et populært sted å bo i. I 2007 ble vi 10.000 søgneboere. I Søgne er Tangvall det selvfølgelige sentrum. Det har det vært siden 1972 da kommuneadministrasjonen flyttet fra Lunde til Tangvall. Men vil Tangvall sentrum få utvikle seg videre etter hvert som kommunen vokser ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Byggeaktiviteten i Tangvall sentrum har vært stor de siste årene. Flere forretningslokaler og flere leiligheter er kommet til. Det skal være trivelig å handle på Tangvall, det skal være trivelig å bo der — ja, bare å være der å nyte livet på en benk på torget skal være trivelig.

Et levende sentrum kommer ikke av seg selv. Planleggingen av sentrumsutviklingen de siste årene er det nok noen som har vært kritiske til — også Venstrefolk. Men vi håper og (fremdeles) tror på at våre folkevalgte vil være i stand til å tenke fremtidsrettet. Selv med en beskjeden vekst i forhold til veksten de siste par årene, vil vi fort være 15.000 innbyggere i 2020.

Det største hinderet for å få en fremtidsrettet planlegging av Tangvall sentrum er (kanskje) det faktum at området omgir seg med dyrkbar jord. Når jordvernhensyn kommer inn i debatten blir det fort vanskelig. For en utvidelse av sentrumsområdene må vel skje på dyrkbar jord ? Eller kan det være mulig at utvidelsen kan skje i heia nord for E 39 ?

Dersom Tangvall sentrum skal få en positiv utvikling, må det god planlegging til. Søgnepolitikerne må være villige til å ta opp også vanskelige saker. Det er på tide å tenke og planlegge langsiktig for å få det sentrumsområdet Søgnes befolkning fortjener.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**