Nytenking i omsorgspolitikken

Et kvalitetsstempel på en god kommune er blant annet at de som har det vanskeligst skal få det bedre. De av oss som har god helse, god økonomi og ellers lever på livets solside må komme i andre rekke. Det er i alle fall god Venstrepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Offisiell omsorgspolitikk er at de offentlige tjenestene skal gis på laveste effektive nivå. I omsorgstjenesten er det hjemmet til den pleietrengende.

Antall pleietrengende vil stige radikalt i årene som kommer. Prognosene forteller at i 2040 vil antall personer over 90 år øke med 1000% – ja tusen prosent. Antall personer over 65 år vil stige med mellom 50 og 100%. I dag er det 4 arbeidstakere pr pensjonist – i 2050 vil det være mellom 2 og 3. Dette bør få våre politikere — også lokalpolitikere – til å tenke framover.

I Søgne er det minst 15-20 mennesker som burde ha fått tilbud om sykehjemsplass, men som ikke får det. Vi tenker da for eksempel på ektefelle som har omsorgen for sin nærmeste som trenger tilsyn og pleie 24 timer i døgnet. Når vi så vet at slike forhold rammer familier der omsorgspersonen og den pleietrengende begge er mellom 80 og 100 år — ja da er ordet "uverdig" veldig nærliggende.

Dette må det gjøres noe med — både på kort og lang sikt. Dersom omsorgstjenesten skal være på et akseptabelt nivå i framtida, må tjenesten organiseres og finansieres på annen måte enn i dag. Vi ønsker å starte denne debatten så snart som mulig. Noe fasitsvar har vi ikke, men vi må i gang med å søke gode løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**