Ønsket diskusjonom kommunens næringsplan

Risør kommunes næringsplan ble vedtatt i bystyre 26/9-2002 og tok for seg en tidshorisont på 5 år. Visjonen den gang var “Risør er Sørlandsbyen hvor engasjerte og stolte mennsker skaper vekst og livskvalitet”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstre ønsker å evaluere næringsplanen og legge nye visjoner for vekst i Risør

Risør Venstre ønsker å evaluere næringsplanen og legge nye visjoner for vekst i Risør

Overordnede mål er todelt og lyder:
1: “I løpet av 5 år må vi skape 200 nye arbeidsplasser netto” og 2: “Befolkningen i Risør må i løpet av 5 år øke fra 7.050 til 7.400 personer”.

Jan Einar Henriksen (V) stilte i bystyre spørsmål til ordføreren om han kunne sørge for at næringsplanen ble fremlagt for formannskapet til behandlding snarest slik at bystyret senere kunne ta en gjennomgang og fastlegge nye mål før årets budsjettbehandling.

Vedtak fra Bystyret – 26.09.02 :
“Risør kommunen slutter seg til visjonen og målene i forslag til ny næringsplan. Planen legges til grunn for utarbeiding av ny kommuneplan. Kommunen går inn for å opprette “Team Risør” med ca. 7 medlemmer fra kommunen, næringslivet og kunst/kulturmiljøet. Team Risør vil måtte være en pådriver for gjennomføring og sikre en god samhandling mellom næringslivet og kommunen. Medlemmene oppnevnes av ordfører og rådmann. I samarbeid med “Team Risør” må administrasjonen gå gjennom tiltakene med tanke på prioritering, organisering og gjennomføring.”

Vi får følge opp saken i formannskapet som næringsutvalg, og se hva som har skjedd i forbindelse med bystyrets vedtak sier Jan Einar Henriksen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**