Risør Venstre vil anlegge minnelund på kirkeplassene i Risør

Med økende plassproblem på våre kirkegårder og ikke minst med utgangspunkt i folks endrede gravferdsrutiner er det etter min mening et klart behov for at vi i Risør bør etablere minnelunder hvor pårørende kan setter opp en minneplate som et alternativ til et ordinært gravsted foreslår Risørs varaordfører Jan Einar Henriksen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstres Jan Einar Henriksen ønsker å etablere en minnelund som et alternativ til de tradisjonelle gavstedene

Risør Venstres Jan Einar Henriksen ønsker å etablere en minnelund som et alternativ til de tradisjonelle gavstedene

Under bystyets spørretime torsdag fulgte Jan Einar Henriksen (V), som var en av initiativtakerne da Risør gavkapell og nærområdet rundt kapellet ble opprustet, igjen opp spørsmål om kapellets nærområde. Henriksen pekte på behov for ferdigstilling av anlegget, bl.a ved å lede vekk vannet som kom fra bruen på R416 og behovet for asfaltering av parkeringsplass mm. og håpet at det ble fulgt opp i kommende budsjettdebatt.

Behov for minnelund
I tillegg mente varaordfører Henriksen at endrede begravelsesvaner hvor personer f.eks ønsket å spre asken på sjøen, i ettertid også har behov for å ha et sted å oppsøke. I den anledning forslår varaordføreren at Risør kommune etablerte en minnelund på sine kirkegårder slik at de som ønsket et alternativ til et tradisjonelt gravsted kunne få en minneplate på en felles minnelund, hvor pårørende kunne sette blomster og markere sine avdøde.

Under bystyrets spøretim spurte derfor Henriksen ordføreren om ikke han kunne be kirkevergen eller annen myndighet ta opp tråden og fremlegger plan for etablering av minnelund for behandling i politiske fora.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**